ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จากเงินสะสม) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 ทางเข้าบ้านนายประจุน ใจตรง หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

07 มี.ค. 67