ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จากเงินสะสม) โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 5 ถึงบ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 2 บ้านโนนไทย ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

07 มี.ค. 67