ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ

17 เม.ย. 67