ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

11 มิ.ย. 67