ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วล้อมลวดหนามบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลโนนไทย พร้อมประตูทางเข้า-ออก จำนวน 2 ประตู หมู่ที่ 13 บ้านสระจรเข้ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

11 มิ.ย. 67