ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบอาคารโดมอเนกประสงค์ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

09 ก.ค. 67