ภาพลงพื้นที่จัดระเบียบตลาดนัดอำเภอโนนไทย และคัดกรองโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โรคโควิด-19)

13 พ.ค. 63