มาตรการป้องกันการละเว้นการปกิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

21 มิ.ย. 67