ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ข้างถนนเทศบาล 2 ถึงถนนเทศบาล 2 ซอย 23 (หน้าบ้านนายฉกรรจ์ พลนอก) หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

11 ม.ค. 66