ภาพการเตรียมหน้ากากอนามัย(ผ้า) 2,860 ชิ้น แจกพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

01 เม.ย. 63