เทศบาลตำบลโนนไทยร่วมกับวัดโนนไทย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565

06 ต.ค. 65