เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายจ้างค้างจ่ายและจ่ายจากเงินสะสม)

08 ต.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :