เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ข้างถนนเทศบาล 5 (หน้าบ้านนายเจริญ เชิดเพ็ชรรัตน์) ถึงถนนเทศบาล 5 ซอย 34 หมู่ที่ 2 บ้านโนนไทย ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16 ก.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :