เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 4 จากแยกถนนสุรนารายณ์ ถึงถนนเทศบาล 2 ซอย 20 (ศาลาบ้านโนนพริก) หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

26 มิ.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :