เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 1 ซอย 16 ถึงถนนกลางบ้านสันเทียะ (จากหน้าบ้านนายออมทรัพย์ ผ่องกุศล ถึงหน้าบ้านนางอมรรัฒน์ วิยะนัดถ์) หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

26 มิ.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :