เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนกลางบ้านสันเทียะ จากแยกถนนเทศบาล 1 ซอย 2 ถึงถนนเทศบาล 2 ซอย 29 หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

26 มิ.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :