เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 2 ซอย 19 ถึงถนนเทศบาล 1 ซอย 6 (จากหน้าบ้านนายแสน สุทธิสงเคราะห์ ถึงหน้าบ้านนายสมาน หลาวเพ็ชร) หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

26 มิ.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :