เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล 1 ซอย 12 ถึงถนนเทศบาล 2 ซอย 29 (จากหน้าบ้านนางทองใบ พบเกาะ ถึงหน้าบ้าน ร.ต.ท. ฉลอง พรหมหมื่นไวย) หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

26 มิ.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :