เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

15 พ.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :