โครงการจัดงานงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

13 เม.ย. 67

💦วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567💦
เทศบาลตำบลโนนไทย โดยการนำของนายเกียรติชัย สารีภาวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนไทย จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยมี นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในการจัดงาน ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
💦 กิจกรรมที่ 1 พิธีสักการะ/รดน้ำอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีย์ (ย่าโม) อำเภอโนนไทย
💦 กิจกรรมที่ 2 เคลื่อนขบวนจากลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีย์ (ย่าโม) ผ่านหอประชุมโนนไทย เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทศบาล 2 เคลื่อนขบวนตรงเข้าสู่บริเวณจัดงาน ณ วัดโนนไทย
💦 กิจกรรมที่ 3 การแสดงดนตรี (รำวงย้อนยุค)
💦 กิจกรรมที่ 4 พิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567
💦 กิจกรรมที่ 5 การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ (ตอบคำถาม/ประกาศผลการประกวดหนูน้อยสงกรานต์)
💦 กิจกรรมที่ 6 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป/พระภิกษุสงฆ์ และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
💦 กิจกรรมที่ 7 การละเล่นสาดน้ำ