โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตร “การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ก๋วยเตี๋ยวหลอดและสลัดโรลซีฟู๊ด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

19 ก.ค. 65