ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

16 ก.ค. 61

ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย

ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :