ผลิตภัณฑ์OTOP : น้ำตาลปึก

03 ก.ย. 61

ผลิตภัณฑ์OTOP : น้ำตาลปึก

” น้ำตาลปึก ”
ทำมาจากตาลคุณภาพดี ไม่มีสารเจือปน รสชาติหวาน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
กลุ่มแม่บ้านตาลโตนด
ที่อยู่ : 418 หมู่ 10 บ้านโนนพริก ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
ติดต่อ : นางสมหวัง ธัญญานน
โทร : (044) 320069