สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
การประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-05-23
เร่งรัด รายงานข้อมูลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-05-23
เร่งรัด รายงานข้อมูลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-05-23
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-05-22
ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 03020015 ผลงานเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor)   กลุ่มงานการเงินฯ 2019-05-22
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุดลึกโรงสูบประปา    ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ 2019-05-23
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ทต.กลางดง อ.ปากช่อง 2019-05-23
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทต.กลางดง อ.ปากช่อง 2019-05-23
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุก ถ.เทศบาล 17 ซ.1  ทต.กลางดง อ.ปากช่อง 2019-05-23
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2019-05-23
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -