ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์) เนื่องในโอกาส งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

16 มิ.ย. 66