ประกาศการกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

06 ก.ย. 66